Fundering

Är den höga frekvensen av pyometra hos tamhund en domesticeringseffekt och om så är, torde inte det indikera på att det är en ärftlig komponent som inverkar? Någon som har svar eller måste jag scholar.googla det? 😉