Dag 9

Dålig trend som inletts, där inläggen kommer en dag för sent. En trend till för att brytas 😉

Igår hade jag en väldig givande dag. Jag var anlitad av SLU för att hålla klickerworkshop för tredjeårsstudenterna på Etologi- och Djurskyddsprogrammet. Vi började med två timmars teori med kort repetition av olika sätt att lära djur olika beteenden, när och hur man sätter på kommandon och hur man får signalkontroll. Beteendekedjor, framlänges- och baklängeskedjning, träningsplaner, delmål, kriterier.

De fick dela in sig i små grupper med de deltagande hundarna och sen välja en beteendekedja per grupp som de skrev träningsplan för ingående moment och fick tänka efter hur det skulle baklängeskedjas.

Eftermiddagen blev praktisk hundträning och tillämpning av teorin och de fick omsätta sina träningsplaner i praktiken, en del höll sig mestadels till planen, en del fick tänka om. Jag hoppas och tror att de tyckte att det var roligt och givande. Har fått lite kommentarer som tyder på det iallafall 🙂

”Nonsenskedjor” är verkligen ett otroligt bra sätt att träna sig själv som tränare. Att fundera ut hur starka beståndsdelarna ska vara, vad är syftet med kedjan? Kanske att så snabbt som möjligt uppnå slutmålet i beteendekedjan eller att ha total signalkontroll på varje ingående beteende så att kedjans ordning lättare kan ändras senare. En av de ingående kedjorna var samma som Inja fick göra på klickerinstruktörsutbildningen: att backa mellan förarens ben, välta en kon och stoppa in huvudet i konen. Det var lite extra roligt att en grupp valde just detta beteende till sin staff 🙂 Precis samma intensitet i välta kon och köra in huvudet i konen som hos Inja, det var väldigt svårt att hålla sig för skratt 🙂

Jag upprepade rätt många gånger vikten av think, plan, do, review. Har man de kunskaperna och en väl genomarbetad plan, insikten om kriteriemål etc och övat på att arbeta nitiskt efter sin träningsplan och så är det lättare att kunna släppa på den teoretiska biten, inte helt och hållet, självklart inte, men man behöver inte planera enklare beteenden in i minsta detalj, man behöver inte föra detaljerat protokoll för alla övningar.

Men om man däremot inte har den teoretiska insikten i bakhuvudet så blir träningen onödigt ineffektiv och det är helt enkelt inte schysst mot hunden. Träningen blir driven av emotionell känsla istället för en teoretisk känsla om man inte har kriterier förutbestämt. Man belönar vad som känns bra och inte vad som matchar kriterieplanen. Att hunden ena repetitionen får belöning för ett beteende som i nästa stund ger utebliven belöning. Väldigt frustrerande för hunden och ineffektivt för tränaren!