Tävlingsgrenar

Vad är Disc Dog Freestyle?

Freestyle är en tävlingsgren inom Disc Dog. Den går ut på att förare och hund under 60-90 sekunder skall utföra disc-trick till musik. Det är inte så strikt som i ”vanlig” freestyle med anpassning till musik och timing, men man bör ha det i bakhuvudet när man lägger upp sin rutin.

Poängen sätts utifrån PAWS Freestyle Scoring System
Man får poäng från 1-10, även halvpoäng, för varje av följande fyra kategorier

Presentation
Ekipagets uppvisning av en publikfriande rutin med spännande koreografi, bra flyt, bra dischantering och smidiga övergångar.

Athleticism
Intensiteten och atletiska färdigheter i att fullfölja trick och fånga discar bedöms tillsammans med hundens hastighet, reaktionsförmåga, hoppförmåga i relation till dess storlek samt kroppskontroll under tävlingen.

Wow!Factor
Förmågan att framgångsrikt genomföra avancerade trick eller rörelser, plus att framgångsrikt fånga discar från olika sorters kast. I denna kategorin kan man även få högre betyg om man uppvisar helt nya rörelser och/eller en ny eller unik uppvisning av tidigare utförda rörelser.

Success
Ekipagets förmåga att framgångsrikt utföra en rutin med särskild hänsyn tagen till kastens svårighet, hundens fångande och tricks.

Domaren bortser från trick som inte börjar eller avslutas med en flygande disc, bortsätt från roller-kast. Övningar där föraren ger hunden discen ur handen får man heller inget poäng för.

www.skyhoundz.com